Woord van die week – 11 Mei 2020

fop ww. (gefop)

1 Flous, vir die gek hou; beetneem.
2 Nie eerlik handel nie; kul, bedrieg.
3 Vergis.

fopnuus:

skynnuus, valsnuus

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)