Woord van die week – 11 Oktober 2021: wiggelroede

wiggelroede s.nw.

Takke, stokkie of draad waarmee persone wat daarvoor gevoelig is, die aanwesigheid van ondergrondse water, steenkool, metaal, ens. kan vasstel.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)