Woord van die week – 13 Desember 2021: Nostalgie

nostalgie s.nw.

Heimwee; (terug)verlange
Oorsprong: Grieks nostos terugkeer na tuiste + algos pyn (of ouer betekenis: pynlike tuiskoms)

(BRON: HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)