Woord van die week – 14 April 2020

epidemiologie s.nw.

1 Wetenskap wat hom besighou met die voorkoms, verspreiding en beheer van siekte onder mense of diere.

2 Al die faktore wat die aan- of afwesigheid van ’n siekte of sy oorsaak bepaal.

Oorsprong: Grieks: epi op + demos mense + logos woord; gesprek; wetenskap 

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn: Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe)