Woord van die week – 14 Augustus 2017

nurks  b.nw., nurkse. Knorrig, nors of onaangenaam

  • “Dat hy in sy diepste wese nie nurks, ongevoelig en koud van geaardheid was nie, getuig diegene wat in noue aanraking met hom gekom het” (Uit Vaderland, 23 Maart 1957, bl. 9).
  • “Die Leier van die amptelike Opposisie verkies om met ’n nurkse houding afwysend een kant te staan” (Uit Vaderland, 1 Februarie 1961, bl. 8).

Die woord is afkomstig van die Nederlandse woord “nurks” (1841), ’n afleiding van die selfstandigenaamwoord “nurk” (1620) wat verwys na ’n knorrige persoon. Dit kan ook afgelei word van die werkwoord “nurken” (1634) wat beteken om te knor of mor. “Nurken” is die intensiewe vorm van “norren” (oftewel knor en grom) en is oorspronklik klanknabootsend gevorm. Die Afrikaanse woord “nors” is ook van “norren” afgelei.