Woord van die week – 15 Februarie 2021: Taalskat

taalskat s.nw.

Al die woorde, gesegdes, ens. van ’n taal; woordeskat.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)