Woord van die week – 16 Augustus 2021: Genealogie

Genealogie s.nw.

1 Wetenskap wat die afstamming van mense ondersoek; afstammingskunde, familiekunde
2 Verslag van iemand se voorouers en hulle nageslagte in natuurlike volgorde; geslagregister, stamboom

(Oorsprong: Grieks: genea afkoms, herkoms, afstamming + logos studie)

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)