Woord van die week – 16 Desember 2017

tjaila (ww.)

  • Ophou met werk, veral aan die einde van die dag.
  • Uit Xhosa -tshayile of Zulu -shayile, albei met die bet. “slaan op ’n voorwerp sodat ’n geluid gehoor word”. Wanneer daar hard op bv. ’n ploegskaar geslaan word, word hierdie werkwoord gebruik om aan te dui dat die werkdag begin of ophou. In Xhosa en Zulu beteken die woorde dus nie net “ophou met werk” nie, maar ook “begin werk”.