Woord van die week – 17 Augustus 2020

humaniteit s.nw.

Houding wat erkenning gee aan en waardering het vir die medemens; welwillendheid, menslikheid, mensliewendheid:

Hulle het die terminaal siek pasiënte met humaniteit behandel.
Die regering het geld beskikbaar gestel vir humanitêre hulp aan hawelose persone tydens die ramptoestand.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

Die Verenigde Nasies het 19 Augustus tot Wêreld Humanitêre Dag verklaar.