Woord van die week – 17 Mei 2021: Artefak

artefak s.nw.

1 (Eenvoudige) voorwerp deur mense in prehistoriese tye gemaak.
2 Selfaangebringde huidletsel om aandag te trek.
3 Enige verandering aan ’n natuurlike struktuur wat deur menslike hantering of manipulasie ontstaan.
4 Werktuig.

Oorsprong: Latyn: ars kuns + facere maak
(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)