Woord van die week – 18 Januarie 2021: Morbiditeit

morbiditeit s.nw. Die aanwesigheid van ’n siektetoestand.

Die morbiditeitsyfer is die aantal gevalle van ’n siekte wat in ’n genoemde aantal van die bevolking voorkom. In die mediese wetenskap is komorbiditeit die aanwesigheid van een of meer siektetoestand, bykomend tot of onderliggend aan die primêre toestand ter sprake.

(Bronne: Mediese woordeboek: Vertalend en verklarend; Wikipedia)