Woord van die week – 18 Oktober 2021: Koningmaker

koningmaker s.nw.

Figuurlik: man/vrou agter die skerms; toutjiestrekker.

’n Persoon wat ander mense beïnvloed om sy voorkeurkandidaat tot ’n sekere belangrike pos/amp in ’n organisasie te verkies.
(BRONNE: PharosAanlyn; Cambridge English Dictionary)