Woord van die week – 2 Augustus 2021: Intuïsie

Intuïsie s.nw.

1 Onmiddellike, spontane begrip van ’n saak asof deur ingewing; ook, besit van sodanige begrip; vermoë om iets aan te voel.
2 Onmiddellike kennis van iets sonder dat die sintuie of die rede ’n rol in die verkryging daarvan gespeel het
3 Geval van sodanige begrip of kennis.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)