Woord van die week – 2 November 2020: tsunami

tsunami (of tsoenamie) s.nw.

’n Besondere uitgestrekte, hoë seegolf veroorsaak deur onderwateraardbewings of ander steurnisse.

(Oorsprong: Engels tsunami (1897), wat oorgeneem is uit Japannees tsunami: ’n samestelling van tsu “hawe” en nami “brander”, omdat vissermanne wat na die land teruggekeer het, die hawegebied in ’n verwoeste toestand aangetref het, alhoewel hulle nie bewus was van enige golf op die oop water nie.)

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)