Woord van die week – 20 Januarie 2020

ploeter ww.

Hard werk sonder dat daar veel insig is in wat gedoen word; swoeg, sukkel.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)