Woord van die week – 20 September 2021: Inheems

inheems b.nw, bw.
Wat in ’n land, gebied tuishoort, van nature daarin voorkom of daartoe beperk is (soos die rooibosteeplant).

inheemse kennis:
kennis wat op eie bodem ontstaan het en nie aan ’n vreemde kultuur ontleen is nie.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)