Woord van die week – 21 September 2020: Kultuurdier

kultuurdier s.nw.

Iemand wat hou van kulturele aktiwiteite; iemand wat kultuur skep/onderhou/beoefen.

(Bron: Woordeboek van Eietydse Afrikaans/PharosAanlyn)