Woord van die week – 22 Februarie 2021: Kleinood

kleinood s.nw. (mv.: kleinode)

1 Klein, kosbare voorwerp; juweel.
2 (fig.) Iets wat van baie waarde is.

Oorsprong: Kleinood is ’n Germaanse woord wat in die vroeë Middeleeue verlatyns is tot clenodium.
Die ou Duitse agtervoegsel -ood (by klein) beteken “besitting”. Die woord beteken dus “iets sierlik/mooi as besitting (van iemand)”.

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)