Woord van die week – 22 Junie 2020

snerpend b.nw. en bw.

Skerp en pynlik, bytend, snydend, deurdringend: Dit is snerpend koud.
Ook figuurlik: ’n Snerpende verwyt.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)