Woord van die week – 22 Maart 2021: Akwarel

akwarel s.nw. Tekening, skildery in (deursigtige) waterverf
Latyn aqua: water

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)