Woord van die week – 23 Augustus 2021: Maalstroom

maalstroom s.nw.

1 Stroom wat ronddraai soos in ’n tregter.
2 (figuurlik) Verwarrende menigte: ’n Maalstroom van bedrywighede. Jou in die maalstroom van die wêreld stort: In omstandighede begewe wat jy nie kan beheer nie.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)