Woord van die week – 23 Desember 2017

Kersfees (s.nw.)

  • Fees op 25 Desember ter herdenking van Christus se geboorte.
  • “Kers” in Kersfees kom uit Nederlands “Kerst” wat weer kom uit “Krist” of “Christ” (gespel soos die Engels) (vroeër uitgespreek met ’n harde k-klank wat ook die spelvorm met ’n k verklaar) wat vroeër in Nederlands algemeen was vir Christus, ’n Latynse woord.
  • Die Latynse Christus kom uit die Grieks christos wat “gesalf” beteken.
  • Letterlik beteken Kersfees dus Christusfees.