Woord van die week – 23 Mei 2017

smartlap s.nw., smartlappe; smartlappie. (skertsend)

1. Sentimentele liedjie, dikwels volksliedjie, waarin oor smartlike gebeure gesing word: ’n Smartlap vertel gewoonlik die treurigste verhaal waaraan jy kan dink (A.H. de Vries: Gragtehuis, 1968, 106). Tranetrekkers en smartlappe. Daar word gesing van trane wat vloei en lyding

(Bron: Kat, Augustus 1988, 18).

2. Ongelukkige, klaende persoon met ‘n negatiewe lewensuitkyk: Die seun is ‘n groter swartskaap, smartlap en stoutgat as ooit (Volksblad, 28 Julie 2003, 4). Wanneer die kinders uit die huis is word die vroue soms smartlappe

(Bron: Sarie, 9 September 1987, 35).