Woord van die week – 24 Julie 2018

skedonk s.nw., skedonke; skedonkie. (geselstaal)

  • Afgeleefde of gehawende voertuig, dikwels ’n ou motor, wat nie goed werk of betroubaar is nie: “Freek se skedonk brul voort. Dis net wanneer Gustav hom met ’n draai misgis dat die masjien onseker hoes.” (uit B.P.J. Erasmus, Nege Kerse, 2006, bl. 353).
  • “Maak voor die fietstoer seker jou fiets is nie ’n skedonk nie. Werk die remme?” (uit Burger, 2 Maart 2009, Jip, bl. 3).
  • Waarskynlik deur klanknabootsing gevorm uit die geluid wat ’n enjin maak as dit sukkel om te vat, of die geluid wat die bakwerk van ’n ou motor maak wanneer daarmee gery word. Eerste optekening in Afrikaans in Die Huisgenoot (28 Mei 1954) (volgens WAT-argief).