Woord van die week – 24 Oktober 2017

skavuit s.nw., skavuite. (verouderd) (‹Ndl. schavuit)

  • Betekenis: Skurk, skelm of skobbejak
  • “Meester Poulle onderbreek by tye die gesprek met heftige uitroepe, soos ‘die skavuite!’, ‘sedisieuse opruiery!’ (A.J.B. de Klerk uit Weg, s.j., bl. 25).
  • “Cassandra se vriende is ’n kleurvolle multikulturele groep. Onnodig om te sê dat die vieslike skavuite nie bestand is teen Cassandra en haar lojale en ondernemende helpers nie” (uit Burger, 30 Augustus 2000, bl. 8).
  • “Ek weet dat jy ’n skavuit is; ek weet dat jy my aan die poliesie verkoop het, en ek sou liefs jou nek omdraai, maar ek het jou nodig om jou en my fortuin te maak” (E.B. Grosskopf in Huisgenoot, 8 Februarie 1929, bl. 13).