Woord van die week – 25 Januarie 2021: Sosiale media

sosialemedia-beïnvloeder s.nw.

Persoon wat so gewild is en deur so baie mense gevolg word, dat wanneer hy/sy in die sosiale media ’n produk of diens aanbeveel, bevorder of kritiseer, potensiële kopers of gebruikers hulle daardeur laat beïnvloed en lei.
Sinonieme: beïnvloeder; internetberoemde

sosiale media (versamelnaam)

Verskillende vorms van elektroniese kommunikasie waardeur mense op die internet sosiale netwerke skep om inligting, idees, persoonlike nuus en ander inhoud, soos foto’s, video’s, ens. te deel.

[Oorsprong: Latyn: socialis, uit socius: bondgenoot, maat]

(BRONNE: Woordeboek van Afrikaans vandag op PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse taal, 6de uitgawe)