Woord van die week – 25 Mei 2020

kompromie, kompromis s.nw.

1 Minlike skikking, vergelyk; skikking waarby elke kant iets toegee.

2 Handeling waarby ’n mens ’n deel van jou beginsels opoffer.

Oorsprong: Latyn: com saam + mittere beloof

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)