Woord van die week – 25 Oktober 2021: Koalisie

koalisie s.nw. saamwerking, vereniging, saamsmelting; verbond tussen twee of meer partye/moondhede teen ’n gemeenskaplike teenstander/vyand.

Oorsprong: Latyn co saam + alescere groei

(BRONNE: PharosAanlyn; HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 6de uitgawe)