Woord van die week – 27 September 2021: Sustertaal

sustertaal s.nw.

Taal verwant aan ’n ander waarvan dit nie afstam nie.

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)