Woord van die week – 29 November 2021: Variantland

variant s.nw. Organisme wat deur verskil in eienskappe sterk afwyk van die gemiddelde tipe.

variantland s.nw. Land waarin ’n gevaarlike variant van ’n virus in omloop is.

Oorsprong: Latyn variare verander

(BRONNE: PharosAanlyn: Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe en Woordeboek van Afrikaans Vandag)