Woord van die week – 3 Mei 2021: Matriarg

matriarg s.nw.

1 Vrou wat die hoof van ’n familie of stam is.
2 Vrou wat ’n gesagsposisie in haar familie of gemeenskap beklee.

Latyn mater: moeder

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)