Woord van die week – 30 Desember 2017

spiekeries· (b.nw., geselstaal)

• Deftig, spoggerig of windmakerig. “Sorg dat jy vanjaar ’n vol romp het as jy byderwets wil wees, en as dit geruit is en boonop geplooi is, is jy eers spiekeries (uit Beeld, 7 Januarie 1983, bl. 7).

• Goed of agtermekaar. “As jy getrou jou huisverband betaal en nie ander skuldprobleme het nie, lyk jou kredietstatus waarskynlik spiekeries.” (uit Netwerk24, 5 Julie 2017)