Woord van die week – 31 Augustus 2020: Aalmoes

aalmoes s.nw.

1. Liefdegawe aan ’n arm persoon.
2. Voedsel aan ’n arm persoon.
3. Vernederende gunsbewys.

(Uit: Nederlands: aalmoes en Middelnederlands: aelmoesene, aelmosene: barmhartigheid, medelye. Oud-Frans: almosne; Latyn: elemosyna; Grieks: eleèmosunè: medelye, erbarming en die uitwerking daarvan.)

(Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)