Woord van die week – 4 Julie 2017

slink ww., het geslink. (verhewe; verouderd) (Afkomstig van die Nederlandse woord “slinken”)

In hoeveelheid, omvang of krag afneem:

  • Slinkende moreel, voorraad, welvaart. ’n Slinkende gemeente, groep.
  • Hoewel my voorraad stuksgewyse slink / wil ek graag tot die ontbindingstyd ‘n paar / versorgde grafsteentjies wat kwyl en blink / in my hoefvormige bros kaak bewaar (Elizabeth Eybers: Dryfsand, 1985,10).
  • Die karakteristieke lowerprag van die Westelike Provinsie sal oor ‘n aantal jare byna onherkenbaar geslink het (Burger, 21 Junie 1935, 1).
  • Die maan het geslink tot ‘n dun, rooigeel skyf as hy laat in die nanag bo die oosterberge uitrys (D.F. Malherbe: Saul, 1935, 97).

Let asseblief dat bestellings via die SA Poskantoor gestuur tans vertraag word as gevolg van 'n staking Dismiss