Woord van die week – 4 Oktober 2021: Platjie

platjie s.nw.

1 Speelse, grappige persoon wat allerhande streke op ander uithaal
2 Terggees

Oorsprong: Verouderde Nederlands platje (1718): rakker, in gunstige en ongunstige betekenis (’n guitige, skalkse, slim persoon)

(BRONNE: PharosAanlyn; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)