Woord van die week – 7 Desember 2020: Sinterklaas

Sinterklaas (ook Sint Nikolaas) s.nw.

Persoon wat in die nag van 6 Desember (Nederlandse) kinders se kouse met Kersgeskenke vul of dit ook uitdeel; voorloper van Vader Kersfees.

(Oorsprong: Nederlands: Sinterklaas, ’n sametrekking van Sint, heer en Klaas.)

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)