Woord van die week – 7 September 2020: Touwys

touwys bw.

1 (van ’n ry- of trekdier) Taamlik mak aan die halter, onder die saal, juk of in die tuig, hoewel nog nie heeltemal geleerd nie.
2 (Figuurlik) Bekend met die eerste beginsels van iets; ingelig wees.

(Ontleen aan die trekkerslewe. Jong osse is vroeër met behulp van toue (rieme) mak gemaak.)

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)