Woord van die week – 8 Februarie 2021: Hartedief

hartedief s.nw.

Iemand wat die liefde van ’n ander persoon gewen het; liefling, skat.

Uit Nederlands: hartendief (1869), so genoem omdat die persoon as’t ware as ’n dief opgetree het deur die hart van iemand te steel. Eerste optekening in Afrikaans in Patriotwoordeboek (1902): hartediif.

(Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)