Woord van die week – 8 Maart 2021: Kordaat

kordaat b.nw. en bw.

Moedig, dapper, onverskrokke, beslis van optrede
Oorsprong: Latyn corbatus, cor hart

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)