Woord van die week – 8 November 2021: Replika

replika s.nw.

Duplikaat, presiese kopie, namaaksel van die oorspronklike.

Oorsprong: Latyn re weer + plicare vou

(HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)