Woord van die week – 9 Augustus 2021: Deurwinter

deurwinter b.nw.

Ervare, kundig; ook uitgeslape, geslepe (’n Deurwinterde geleerde, politikus, skelm)
Samestelling van “deur” en “winter”: so genoem omdat iemand wat ’n strawwe winter kon oorleef, oordragtelik ervare genoeg is om vir homself te sorg, al is dit op ’n geslepe manier.
(Vergelyk Nederlands doorwinterd)

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)