Woord van die week – 9 November 2020: boerematriek

boerematriek s.nw. Aanneming tot lidmaat van ’n gemeente ná katkisasie.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)